คู่มือ photoshopCS5master

1 สารบัญ เนื้อหา หน้า พื้นที่การทางาน (Work Area) 2 เครื่องมือต่างๆ (Toolbox) 3 การใช้งาน Palettes 7 การเปิดไฟล์ภาพ (Open) 12 การสร้างไฟล์ใหม่ (New) 13 การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) 14 การกาหนดพื้นที่ เพื่อแก้ไขและตกแต่งภาพ (Selection) 16 การใช้งาน Foreground และ Background Color 21 การใช้งาน Type Tool 22 การใช้งาน Layer 23 การทาภาพโดยใช้ Filter 26 การใช้งาน Layer Style 29 การเปลี่ยนรูปร่างของรูป (Transform) 30 การปรับค่าความสว่าง/ความคมชัด (Brightness/Contrast) 31 การปรับขนาดของชิ้นงาน 31 การตัดกรอบของรูป (Crop) 33

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3