การศึกษาอิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กัญญาพัชร ดุลยพัชร์ การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3