การศึกษาอิสระ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระบบส่งต่อบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม สุวิทย์ วนาสุวรรณวณิช วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3