การศึกษาอิสระ - วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาสูงอายุในชั้นก่อนฟ้องคดีอาญา ยุทธชัย ด้วงสวัสดิ์ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3