การศึกษาอิสระ - วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศึกษาความเหมาะสมทางกฎหมายเกี่ยวกับการธำรงวินัยของการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนาย สิบตำรวจ : ศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9 ภูริวัจน์ กาเส็ม การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2565

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3