การศึกษาอิสระ - วิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การพัฒนากฎหมายกับการได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการของกรมชลประทาน: ศึกษากรณีการจัดซื้อตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุภคนธ์ ศุภกิจโกศล การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk3MzI3